Araç Şasi Numarası Nedir?
    

Araç şasi numarası, belli bir araç için tanımlama kodudur, bir nevi bizim TC Kimlik numaramız gibidir diyebiliriz. İngilizcede Vehicle Identification Number (VIN) yani Araç Tanıtım Numarası olarak geçmektedir. Her araçta bu numara farklıdır ve genellikle 17 haneden oluşur. Numaranın nerelerde bulunabileceği aşağıda gösterilmiştir:

 

Resim : https://www.dmv.org/vehicle-history/find-vin.php

Bu numaradaki her bir kısım, araç hakkında yıl, marka, motor hacmi, ülke ve aracın üretildiği fabrika gibi belli bir bilgiyi içerir. Bu kısımlar genellikle aşağıdaki gibi gruplara ayrılmıştır:

- İlk 3 karakter, aracın üreticisini, markasını ve tipini (500'den az araç üreten imalatçılar hariç) belirler. Bu WMI (World Manufacturer Identifier) yani "Dünya İmalatçı Tanıtıcısı" olarak geçer. Bunun yanında, birden fazla WMI sahibi olan ve 3.karakteri araç kategorisi (örneğin otobüs ya da kamyon) olarak kullanan bazı imalatçılar da vardır.

- İkinci kısım, 5 karakter içerir (4.-8. numaralar) ve aracın niteliklerini belirler. Her araç tipi için (otomobil, MPV, kamyon, otobüs, römork, motosiklet, römorkların dışındaki tamamlanmamış araçlar) farklı bilgi gerekir. Otomobiller, MPVler ve kamyonetler için ilk 2 karakter alfabetik, 3. ve 4. karakter nümerik ve 5. karakter alfanümerik (A ile Z arasındaki harfler ile 0 – 9 arasındaki rakamları kapsayan karakterler) olmalıdır. Bu kısım ISO 3779'daki VDS (Vehicle Descriptor Section) yani araç açıklayıcı kısmıdır ama VIN'ın başka bir konumunu da kapsar.

- Üçüncü kısım, bir karakterden oluşur ve diğer 16 karakter üzerinden hesaplanan kontrol basamağıdır. Bu karakter nümerik ya da X harfi olabilir.

- Dördüncü kısım, 8 karakter içerir (10.-17. numaralar). Son 5 karakter, otomobiller, MPVler ve kamyonlar için nümerik, son 4 karakter de tüm araçlar için nümerik olmalıdır. İlk karakter aracın model yılını, 2. karakter imalat fabrikasını ifade eder. 8 karakterin 3.'sü ise (yılda 500'den fazla araç üreten imalatçılar için) ardışık bir imalat numarasıdır. Diğer imalatçılar için, ardışık imalat numarası 6., 7. ve 8. konumdadır. Bu kısım ISO 3779'daki VIS (Vehicle Identification Section) yani araç tanımlayıcı kısmını onaylar.

Not: 17 haneden oluşmayan şasi numaralı araçlar hakkında resmi kurumlara bir başvuru yapılma durumunda, genellikle numaranın sol tarafından itibaren 17 haneye ulaşasıya kadar "0"(sıfır) girilebilir.

Kaynak:

https://vehicleidentificationnumber.com/

VIN_Number_Information/vehicle_identification_numbers_vin_europe.html

Çeviri: MiuTek

 
Eklenme Tarihi : 17-08-2019     Hazırlayan : MiuTek     Görüntüleme : 2761


Geri Dön